Υπήρξε ένα σφάλμα με τον περιηγητή σας. Προτείνουμε να αναβαθμίσετε τον περιηγητή σας.

Haik Harutyunian

Haik Harutyunian

Byurakan astrophysical Observatory, Αρμενία