Υπήρξε ένα σφάλμα με τον περιηγητή σας. Προτείνουμε να αναβαθμίσετε τον περιηγητή σας.

Natalia Żywucka

Natalia Żywucka

Uniwersytet Jagielloński, Πολωνία