Υπήρξε ένα σφάλμα με τον περιηγητή σας. Προτείνουμε να αναβαθμίσετε τον περιηγητή σας.

Valentina Luridiana Galati

Valentina Luridiana Galati

Instituto de Astrofísica de Canarias, España

Αστροφυσικός και ανεξάρτητος μεταφραστής.