Wystąpił błąd w Twojej przeglądarce. Sugerujemy jej aktualizację do nowocześniejszej wersji.

Frédéric Vicent

Frédéric Vicent

Obserwatoire de Paris, Francja

Frédéric Vicent pracuje w Obserwatorium Paryskim. Zajmuje się między innymi czarnymi dziurami. Jest członkiem ogromnej współpracy Event Horizon Telescope, która w 2019 r. opublikowała pierwszy obraz cienia czarnej dziury.