Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

I-Jimma University

I-Jimma University

Abdisa Tesema - MSc. E-Astrophysics
Bikila Teshome - MSc. E-Astrophysics
Jifar Raya - MSc. E-Astrophysics
Sena Bokona - MSc. E-Astrophysics
Tolu Biressa - PhD E-Astrophysics