Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Uniwersytet Jagielloński, IPolandi