Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Dorota Kozieł-Wierzbowska

Dorota Kozieł-Wierzbowska

Uniwersytet Jagielloński, IPolandi