Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Georges Alecian

Georges Alecian

Observatoire de Paris, iFlansi