Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Haik Harutyunian

Haik Harutyunian

Byurakan Astrophysical Observatory, I-Armenia