Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Γιάννης Σειραδάκης (John Seiradakis)

Γιάννης Σειραδάκης (John Seiradakis)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, iGirisi