Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Մելինե Ասրյան (Meline Asryan)

Մելինե Ասրյան (Meline Asryan)

Byurakan Astrophysical Observatory, I-Armenia