Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Mirjana Pović

Mirjana Pović

Ethiopian Space Science and Technology Institute, I-Ethiopia