Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Natalia Żywucka

Natalia Żywucka

Uniwersytet Jagielloński, IPolandi