Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Σταύρος Άκρας (Stavros Akras)

Σταύρος  Άκρας (Stavros Akras)

National Obseratory of Athens, iGirisi