Kube nesiphambeko kwisifuni sakho. Sichathaza ukuthi ubuyekeze isifuni sakho kuleso sesimanje manje.

Valentina Luridiana Galati

Valentina Luridiana Galati

Instituto de Astrofisica de Canarias, ispeyini