Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Yunivarsitii Jimmaa

Yunivarsitii Jimmaa

Abdisa Tesema - MSc. in Astrophysics
Bikila Teshome - MSc. in Astrophysics
Jifar Raya - MSc. in Astrophysics
Sena Bokona - MSc. in Astrophysics
Tolu Biressa - PhD in Astrophysics