Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Uniwersytet Jagielloński, Pooland