Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Georges Alecian

Georges Alecian

Observatoire de Paris, Faransaay