Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Gina Panopoulou

Gina Panopoulou

Caltech, Yunaayitid Isteetsi