Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Γιάννης Σειραδάκης (John Seiradakis

Γιάννης Σειραδάκης (John Seiradakis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Giriik