Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Julieta Fierro

Julieta Fierro

Universidad Nacional Autónoma de México, Meeksikoo