Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Mónica Rodríguez

Mónica Rodríguez

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Puebla, Meeksikoo