Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Paola Moreira Delgado

Paola Moreira Delgado

Uniwersytet Jagielloński, Pooland