Iyyaafatni (biroosariin) keessan dogoggora qaba. Gara ammaayyaa’atti akka fooyyessattan yaada kennina.

Σταύρος Άκρας (Stavros Akras)

Σταύρος  Άκρας (Stavros Akras)

National Obseratory of Athens, Giriik